19.08.2022

Fakta: Bygninger før 1900 (Sefrak)


Dataene hentes direkte fra Riksantikvarens SEFRAK-register.